1. Introducere
Prezentele ConditiiGenerale definesc conditiile de utilizare a site-ului www.Borangic.ro,denumite in continuare Site-ul, de catre potentialii vizitatori sau clienti.Accesand si navigand pe acest site, acceptati, de facto, termenii de utilizaredescrisi in continuare. In cazul in care nu sunteti de acord cu prezenta nota,va rugam sa parasiti acest website.
 
2. NEANGAJAREA RASPUNDERII
Continutul informatiilor serefera la descrierea intr-un anumit grad de detaliere a activitatilor,produselor si serviciilor SC NICULESCU SRL.
SC NICULESCU SRL nu va acorda nici ogarantie referitoare la:
a) evitarea utilizarii anevoioasesau intreruperii in utilizare a site-ului;
b) neafectarea in sens negativ aaltor sisteme prin utilizarea site-ului;
Astfel SC NICULESCU SRL nupoate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produseprin utilizarea site-ului sau.
 
2. Marca si dreptul de autor
Dreptul de autor pentrutoate informatiile existente pe acest site este detinut de SC NICULESCU SRL sau de afiliatii sai. Nici un material de pe acest site nu poate fireprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre SC NICULESCU SRL ori de titularul acestui drept.
Toate drepturile sunt rezervate SC NICULESCU SRL.
Este strict interzisa folosireaacestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau asecuritatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuireaSC NICULESCU SRL sau a afiliatiilor sai.
SC NICULESCU SRL va aplica toatemasurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelorasupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulareaccidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului uneipersoane neautorizate.
 
3. Obiectivul continutuluisite-ului
Obiectivul continutuluiSite-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte. SC NICULESCU SRL nu poate garanta insa, ca prezentele pagini nu contin erori, siasigura ca depune toate diligentele pentru realizare unei informari corecte siremedierea eventualelor erori.
Orice persoana care doreste sa-siprocure unul din serviciile sau produsele prezentate in site este rugata sacontacteze SC NICULESCU SRL printr-unul din mijloacele de contactprezente pe acest Site, pentru a se informa atat asupra disponibilitatiiserviciului sau produsului in cauza cat si asupra conditiilor contractuale,taxelor, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.
 
4. Confidentialitate
Protectia informatiilor incursul prelucrarii datelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a SC NICULESCU SRL, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pesite-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile instatul in care este intretinut acest site, respectiv Romania. Site-ul nostruweb poate include legaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla subcontrolul nostru, de aceea SC NICULESCU SRL nu isi asuma si nu poateaccepta nici un fel de responsabilitate pentru continutul acestor site-uri web.
SC NICULESCU SRL se angajeaza sa nudezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele dumneavoastra pe acest site,exceptand situatiile legale. Protectia informatiilor in cursul prelucrariidatelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a SC NICULESCU SRL, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru websunt prelucrate conform prevederilor legale valabile in statul in care esteintretinut acest site, respectiv Romania. Site-ul nostru web poate includelegaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla sub controlul nostru, deaceea SC NICULESCU SRL nu isi asuma si nu poate accepta nici un fel deresponsabilitate pentru continutul acestor site-uri web.
SC NICULESCU SRL se angajeaza sa nudezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele dumneavoastra pe acest site,exceptand situatiile legale.
 
5. Colectarea si prelucrareadatelor cu caracter personal
Cand vizitati site-ul webal SC NICULESCU SRL, serverul de web inregistreaza automat numelefurnizorului dumneavoastra de servicii internet si site-ul web de pe care nevizitati. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntarde dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari, al unui sondaj deopinie, concurs sau in cursul executarii unui contract.
Cand prin intermediul prezentului Site vasunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sauposibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atat mai necesar in cazulfolosirii aplicatiilor disponibile pe site.
Natura informatiilor solicitate se referain special la date personale (nume, adresa, numere de telefon, adresa dee-mail), modul in care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizateprodusele si/sau serviciile SC NICULESCU SRL, dar poate include si alteinformatii aflate in stransa legatura cu utilizarea serviciilor si/sauproduselor solicitate.
Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilorsi intrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prinintermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrarielectronice.
 
6. Utilizarea si dezvaluireadatelor personale si specificarea scopului
Datele dumneavoastra vor fitratate in conformitate cu legislatia actuala privind Protectia Datelor cuCaracter Personal si vor fi utilizate de catre SC NICULESCU SRL inurmatoarele scopuri:
- de marketing direct, respectiv informareprin mesaje transmise prin e-mail si SMS cu privire la produse si servicii(inclusive noile produse si servicii ale SC NICULESCU SRL), promotii,concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate de catre SC NICULESCU SRL si de partenerii sai si administrare a bazei de date clienti(consumatori, numai in masura in care persoana vizata si-a exprimat acordulexpres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acestscop;
in scopul prelucrarii solicitariidumneavoastra, inclusiv pentru asistenta clienti. SC NICULESCU SRL seobliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catredumneavoastra prin intermediul Site-ului si sa nu le dezvaluie catre terteparti, cu exceptia situatiei in care nu se afla intre partenerii agreati in modexpres de catre SC NICULESCU SRL. Intr-o asemenea situatie, SC NICULESCU SRL se va asigura ca partenerul colaborator, ales cu atentie, vaindeplini cerintele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
 
7. Informatii pentruutilizatori (vizitatori)
Ca utilizator (vizitator)aveti urmatoarele responsabilitati:
- sa furnizati date adevarate,exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de formularul deinregistrare atunci cand este cazul;
- sa mentineti si innoiti, atuncicand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte sicomplete.
Totodata va asumati obligativitateade a nu face urmatoarele:
- sa publicati materiale carecontin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge acest sistem cat siorice sistem sau informatie;
- sa publicati material cu drept deautor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de apublica materialul respectiv;
- sa publicati materiale obscene,defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoanafizica sau juridical, materiale ori informatii prohibite de prevederile legalein vigoare;
- sa publicati o imagine sau oafirmatie care contravine normelor legale in vigoare incidente.
In caz de nerespectare a acestorconditii, SC NICULESCU SRL si afiliatii sai se disociaza de autorulacestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale legala.
 
8. Informatiile oferite prinintermediul site-ului
Orice persoana care viziteazaSite-ul www.Borangic.ro si care ii ofera date sau informatii cu caracterpersonal prin intermediul acestui site isi manifesta acordul in mod expres sineechivoc pentru urmatoarele:
•  prelucrarea acestor date siinformatii personale de catre SC NICULESCU SRL in vederea efectuarii destudii de piata;
•  transmiterii de materialepromotionale specifice operatiunilor de marketing direct, numai in masura incare persoana in cauza si-a exprimat acordul cu privire la primirea unorasemenea informatii, prin bifarea in mod corespunzator a casutei indicate;
•  solutionarea de catre SC NICULESCU  SRL a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate (ase vedea pagina "Contact" din site);
•  alte activitati intreprinsede SC NICULESCU SRL si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobaridin partea destinatarului.
SC NICULESCU SRL va pastraconfidentialitatea acestor informatii.
 
9. Informarea persoanelorvizate asupra drepturilor lor
Tuturor persoanelor caretransmit catre site-ul www.Borangic.ro datele lor personale le sunt garantatedrepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmand a fi informati prinanuntul facut public de catre SC NICULESCU SRL prin acest sistem asupradrepturilor lor:
•  dreptul de acces , respectiv SC NICULESCU SRL are obligatia sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza saunu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an , pe baza uneicereri scrise, datate, semnate si expediata pe adresa Sos. Bucuresti Ploiesti42A, Sector 1, Bucuresti in atentia in atentia Relatii Clienti;
•  dreptul de interventieasupra datelor, respectiv SC NICULESCU SRL are obligatia sa rectifice,actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit,datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date;
•  dreptul de a nu fi supusunei decizii individuale,br> •  dreptul de a va adresa justitiei
•  dreptul de a va opuneprelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergereadatelor personale ale solicitantului*. 

Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, laprelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi excluspentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex: prelucrari efectuate deserviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala).Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracterobligatoriu;
* orice persoana are, de asemenea,dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrareadatelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Pe langa termenii si conditiile care suntreglementate in politica site-ului, dumneavoastra intelegeti si acceptatifaptul ca SC NICULESCU SRL poate culege si pastra date despre persoanelecare viziteaza acest site.
Aveti dreptul de a ne cere sastergem informatiile referitoare la persoana dumneavoastra contactandu-ne laadresa: info@borangic.ro
 
10. Modificari ale politiciide confidentialitate
Modificari ale prezenteipolitici de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi publicate inaceasta pagina web fara a va informa anterior.
"Termeni si Conditii"constituie, in intregime, un acord incheiat intre dumneavoastra si SC NICULESCU SRL in privinta utilizarii site-ului www.Borangic.ro.
SC NICULESCU SRL isi rezerva dreptulde a revizui si aduce la zi aceste reguli in orice moment, fara o anuntare sauo acceptare prealabila a utilizatorilor.
Daca aveti intrebari cu privire lainformatiile cuprinse in aceasta pagina va rugam sa ne scrieti la adresainfo@boa.ro.